Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Wójt Gminy Rajcza Pan Kazimierz Fujak,21 grudnia 2011 roku powołał Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania...