18.06.2021

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ: Budowa kładki pieszo-rowerowej na rzece Woda Ujsolska w Parku w Rajczy w ramach rozbudowy infrastruktury rowerowej Gminy Rajcza. 

18.06.2021

Od 1 lipca 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków ( Dz.U. 2020 poz. 22 ), każdy...

zobacz więcej aktualności

UA-71225827-1