Komunikaty

Popiół i inne odpady

 POPIÓŁ I INNE ODPADY

Z uwagi na trwający sezon grzewczy informujemy, że zgodnie z regulaminem utrzymania czystości (…) dla Gminy Rajcza odpady komunalne powinny być oddawane w pojemnikach lub workach o pojemności do 120 litrów.

Odpady w pojemnikach 240 litrów zostaną odebrane jedynie w przypadku gdy będą wypełnione do połowy – dotyczy to w szczególności odbioru popiołu.

W przypadku popiołu oddawanego w workach – ich waga nie może przekraczać 25 kg, worki powinny być powiązane. Pojemniki, w których znajdował się będzie popiół zalany wodą i zamarznięty – nie będą odbierane.

Zabranie się mieszania odpadów przeznaczonych do segregacji, w tym popiołu, z odpadami niesegregowanymi. W przypadku stwierdzenia zmieszania odpadów – nie będą one odbierane.

Zabrania się wykorzystywania worków do segregacji do innych celów oraz oddawania odpadów segregowanych w workach do tego nie przeznaczonych.

Wyżej wymienione to tylko część z zasad dotyczących segregacji i oddawania odpadów komunalnych, jednak są one bardzo istotne z uwagi na trwającą zimę.

UA-71225827-1