KŁ "Głuszec"

 Informator Koła Łowieckiego "GŁUSZEC" w Rajczy

W 1945 roku na warunkach pzedwojennych podpisano pierwsze umowy dzierżawne na tym terenie, w obrębie gmin przez Spółki Łowieckie. Umowy te podpisali w poszczegółnych gminach następujący myśliwi:

 • Rajcza - Rybiński Alfred
 • Ujsoły - Dziedzic Franciszek
 • Ujsoły - Kocoń Karol
 • Ujsoły - Zoń Jan
 • Ujsoły - Bryś Władysław.
 • Złatna - Żyrek Wojciech
 • Sól - Szpak Franciszek
 • Sól - Biernat Jan
 • Rycerka Dolna - Wolny Jan
 • Rycerka Dolna - Puszyński Dominik
 • Rycerka Górna - Huryra Wojciech
 • Rycerka Górna - Harmata Wojciech

Granice obwodów zamykały się w obrębie gmin i nie obejmowały obszarów Lasów Państwowych. Nie było wówczas na co polować. Na pierwszym polowaniu, które odbyło się w 1945 roku na terenie Ujsoł w Butorowej Grapie strzelono w 7 strzelb pierwszego zająca. Porobna sytuacja była również w Rajczy gdzie postanowiono zawiesić wykonywanie polowań na okres 2 lat. Nadspodziewanie dobry stan zajęcy posiadała Rycerka Dolna gdzie w Głębokim w 1946 roku strzelono w 16 strzelb 55 zajęcy i 1 lisa. W 1948 roku z inicjatywy Powiatowej Rady Łowieckiej w Żywcu, której Łowczym był wówczas kol. Tyszkowski Józef, łączą się Rycerka Dolna i Górna oraz Sól w jedno Koło Łowieckie. W ten sposób zostaje założone Koło Łowieckie Rajcza, którego pierwszym prezesem został kol. Rybiński Alfred, jego zastępcą kol. Gołda Stanisław i kol. Zych Władysław. Ponadto do zarządu weszli: Dziedzic Franciszek, Szpak Franciszek i Zoń Jan. Ogółem Koło zrzeszało wówczas 18 myśliwych. Obszar na którym rozpoczeło swoją gospodarkę łowiecką Koło Rajcza wynosił 21000 ha i były to wyłącznie tereny polne i lasy chłopskie. Taki układ terenowy utrzymywał się aż do 1954 roku, kiedy to w całym kraju tereny polne i leśne podzielono na obwody łowieckie. Utworzono wówczas 5100 obwodów łowieckich, o średniej wielkości około 5600 ha. Obwody te wydzierżawiono Kołom Łowieckim na okres 10-ciu lat do roku 1964. Koło Rajcza otrzymało w dzierżawę 3 obwody, NR 239,240,241 o łącznej powierzchni 21095 ha. Z upoważnienia koła umowy dzierżawne podpisali kol. Dziedzic Franciszek i Szpak Franciszek. W 1968 roku zrodziła się myśl aby w czynie społecznym wybudować własną strzelnicę myśliwską. W tym własnie roku z funduszy koła zakupiono grunt pod budowę strzelnicy na kamieńcu u Hutyrów, a w 1969 roku na nowej strzelnicy odbyło się pierwsze strzelanie. W sezonie łowieckim 1967/68 pozyskano 238 zajęcy, 7 lisów, 35 saren, 1 dzika i 12 jeleni, W tym sezonie po raz pierwszy polowali u nas goście zagraniczni strzelając na rykowisku 2 jelenie byki. Następne lata to systematyczny wzrost w pozyskaniu zwierzyny. W 1973 roku w wyniku stałego doskonalenia umiejętności organizacyjnych i łowieckich aż 14 kolegów otrzymało odznaczenia za zasługi dla Łowiectwa - medale: złote srebrne i brązowe. W sezonie Łowieckim 1972/73 poprzedzającym jubileusz 25-lecia Koła pozyskano 2 dziki, 10 jeleni, 70 saren, 2 głuszce 276 zajęcy i 16 lisów.W 1945 roku na warunkach pdzedwojennych podpisano pierwsze umowy dzierżawne na tym terenie, w obrębie gmin przez Spółki Łowieckie. Umowy te podpisali w poszczegółnych gminach następujący myśliwi: Rajcza - Rybiński Alfred Ujsoł - Dziedzic Franciszek, Kocoń Karol, Zoń Jan, Bryś Władysław. Złatna - Żyrek Wojciech Sól - Szpak Franciszek, Biernat Jan Rycerka Dolna - Wolny Jan, Puszyński Dominik Rycerka Górna - Huryra Wojciech, Harmata Wojciech. Granice obwodów zamykały się w obrębie gmin i nie obejmowały obszarów Lasów Państwowych. Nie było wówczas na co polować. Na pierwszym polowaniu, które odbyło się w 1945 roku na terenie Ujsoł w Butorowej Grapie strzelono w 7 strzelb pierwszego zająca. Porobna sytuacja była również w Rajczy gdzie postanowiono zawiesić wykonywanie polowań na okres 2 lat. Nadspodziewanie dobry stan zajęcy posiadała Rycerka Dolna gdzie w Głębokim w 1946 roku strzelono w 16 strzelb 55 zajęcy i 1 lisa. W 1948 roku z inicjatywy Powiatowej Rady Łowieckiej w Żywcu, której Łowczym był wówczas kol. Tyszkowski Józef, łączą się Rycerka Dolna i Górna oraz Sól w jedno Koło Łowieckie. W ten sposób zostaje założone Koło Łowieckie Rajcza, którego pierwszym prezesem został kol. Rybiński Alfred, jego zastępcą kol. Gołda Stanisław i kol. Zych Władysław. Ponadto do zarządu weszli: Dziedzic Franciszek, Szpak Franciszek i Zoń Jan. Ogółem Koło zrzeszało wówczas 18 myśliwych. Obszar na którym rozpoczeło swoją gospodarkę łowiecką Koło Rajcza wynosił 21000 ha i były to wyłącznie tereny polne i lasy chłopskie. Taki układ terenowy utrzymywał się aż do 1954 roku, kiedy to w całym kraju tereny polne i leśne podzielono na obwody łowieckie. Utworzono wówczas 5100 obwodów łowieckich, o średniej wielkości około 5600 ha. Obwody te wydzierżawiono Kołom Łowieckim na okres 10-ciu lat do roku 1964. Koło Rajcza otrzymało w dzierżawę 3 obwody, NR 239,240,241 o łącznej powierzchni 21095 ha. Z upoważnienia koła umowy dzierżawne podpisali kol. Dziedzic Franciszek i Szpak Franciszek. W 1968 roku zrodziła się myśl aby w czynie społecznym wybudować własną strzelnicę myśliwską. W tym własnie roku z funduszy koła zakupiono grunt pod budowę strzelnicy na kamieńcu u Hutyrów, a w 1969 roku na nowej strzelnicy odbyło się pierwsze strzelanie. W sezonie łowieckim 1967/68 pozyskano 238 zajęcy, 7 lisów, 35 saren, 1 dzika i 12 jeleni, W tym sezonie po raz pierwszy polowali u nas goście zagraniczni strzelając na rykowisku 2 jelenie byki. Następne lata to systematyczny wzrost w pozyskaniu zwierzyny. W 1973 roku w wyniku stałego doskonalenia umiejętności organizacyjnych i łowieckich aż 14 kolegów otrzymało odznaczenia za zasługi dla Łowiectwa - medale: złote srebrne i brązowe. W sezonie Łowieckim 1972/73 poprzedzającym jubileusz 25-lecia Koła pozyskano 2 dziki, 10 jeleni, 70 saren, 2 głuszce 276 zajęcy i 16 lisów.

Po więcej informacji odsyłamy na stronę Koła: http://gluszec.prv.pl/

UA-71225827-1