KŁ "Dzik"

W 1945 roku, na warunkach przedwojennych podpisano pierwsze łowieckie umowy dzierżawne na terenie gminy Rajcza. We wsi Sól umowę podpisali koledzy Franciszek Szpak i Jan Biernat, we wsi Rycerka Górna- Wojciech Hutyra i Wojciech Harmata.

W 1948 roku z inicjatywy Powiatowej Rady Łowieckiej w Żywcu łączą się spółki łowieckie:  Rajcza, Ujsoły , Złatna, Rycerka Dolna i Górna. W kole tym, myśliwi z Soli, Kiczory i Zwardonia polowali do 1973 roku.

W roku 1974 myśliwi z Soli, Piekła, Zwardonia odłączyli się od koła Rajcza i tak powstało koło „Dzik” w Soli zrzeszające 21 myśliwych gospodarujących na 3600 ha w obwodzie nr 290.

1.VI.1975 roku wraz z nowym podziałem administracyjnym kraju nastąpiła zmiana granic a co się z tym wiąże i wielkości obwodów. Otrzymaliśmy wtedy nowy obwód o łącznej powierzchni  7534 ha.

W pierwszym roku działalności Koła pozyskano 130 zajęcy,18 kóz, 12 rogaczy, 2 łanie, 12 lisów i 1 dzik.

Wraz ze wzrostem powierzchni obwodu wzrasta plan pozyskania zwierzyny i tak w 1975 roku mamy pozyskać 20 rogaczy, 40 saren, 5 sztuk jeleni i 5 dzików.

Od samego początku istnienia Koło borykało się z ogromnymi szkodami w uprawach rolnych. Głowiliśmy się, jak wiązać koniec z końcem tak, by nie zbankrutować. Udawało się nam to przez 16 lat do roku 1990 kiedy to weszło w życie rozporządzenie o 95% odpłatności kół za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną w uprawach rolnych. Było to bezpośrednią przyczyną podziału obwodu na dwa mniejsze i prawie jednoczesna rezygnacja jednego z nich.

Od 1991 roku Koło nasze gospodaruje na 3780 ha, zrzeszając 25 myśliwych. W obwodzie nr 66 pozyskujemy 9 sztuk jeleni, 50 saren, 3 dziki, 11 lisów i 13 zajęcy.

Mamy nadzieję, że długoletnie coroczne wychodzenie na zero w dochodach, dzięki ofiarnej pracy kilkunastu kolegów, pomoże nam przetrwać najgorsze okresy.

UA-71225827-1