KŁ "Tur"

Koło Łowieckie „Tur” powstało wiosną 1974 roku przy  Fabryce Samochodowej Małolitrażowych w Bielsku-Białej z inicjatywy kol. Wiesława Wiatraka. W 1974 roku Koło uzyskało prawo dzierżawy dwu obwodów łowieckich tj. nr 70 w Soblówce i obwodu nr 135 w Klisinie. Koło Łowieckie „Tur” prowadzi obecnie gospodarkę łowiecką w 4 obwodach, jednym z nich jest obwód nr 70 w Soblówce o powierzchni 2820 ha z tego na powierzchnię użytków rolnych przypada 818 ha a na leśną 2002 ha. Położony jest on między wsiami Glinka i Soblówka. W obwodzie tym bytują następujące zwierzęta: jeleń, sarna, lis, zając, wilk, ryś, niedźwiedź, kuna, głuszec, słonka.

UA-71225827-1