KŁ "Cyranka"

W roku 1963 Koło zrezygnowało z dzierżawy obwodu w Przyborowie i wydzierżawiło obwód łowiecki w Złatnej. W tym samym roku koło przyjęło nazwę „Cyranka” i rozpoczęło nowy etap działalności po wyborze nowego Zarządu. Okres działalności Koła w latach 1963-1976 charakteryzował się prowadzeniem gospodarki łowieckiej w obwodzie „Górskim” nr 69 w Złatnej o powierzchni 3490 ha. W tym okresie zostały wybudowane dwa małe drewniane domki myśliwskie jako baza noclegowa dla myśliwych, oraz wydzierżawiona od Nadleśnictwa Ujsoły bacówka w Straceńcu. Prawidłowo prowadzona gospodarka łowicka w obwodzie nr 69 w Złatnej dała rezultat wzrostu zwierzyny grubej. Stan zwierzyny łownej w obwodzie nr 69 ogólnie nie był najlepszy. Gatunkiem dominującym była sarna, której pozyskanie wynosiło 30-40 sztuk. Populacja jeleni zaznaczała tendencje wzrostową a pozyskanie wynosiło zaledwie kilka sztuk w sezonie.

UA-71225827-1