Koła gospodyń wiejskich

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RAJCZY DOLNEJ

Koło Gospodyń Wiejskich w Rajczy Dolnej powstało 19 października 2002 roku. Zostało założone przez Annę Wiewiórka obecną przewodnicząca Koła, przy współpracy Urszuli i Zbigniewa Kopeć – Sołtysa Rajczy. Obecnie Koło liczy 15 członkiń. Od wielu lat działa prężnie biorąc czynny udział we wszystkich wydarzeniach kulturalnych na terenie Gminy   i Powiatu. Kultywując tradycyjne przepisy kulinarne, przygotowuje mnóstwo wspaniałych potraw regionalnych, którymi reprezentuje Gminę podczas wszystkich uroczystości gminnych jak również poza jej granicami. Jest zdobywcą kilkukrotnych czołowych miejsc w konkursie Potraw Regionalnych „Próbowacka Jodła Beskidzkiego”. Bierze udział w konkursach wieńców dożynkowych, na których zdobywa również czołowe pierwsze miejsca. Corocznie organizuje spotkanie opłatkowe połączone z przedstawieniem jasełkowym, reprezentuje także Gminę Rajcza na Targach Ofert Turystycznych podczas Międzynarodowego Narciarskiego Rajdu Chłopskiego.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RAJCZY

Koło Gospodyń Wiejskich w Rajczy powstało w 2010 roku i działa przy Kółku Rolniczym w Rajczy. Przewodniczącą jest Urszula Kopeć, a w skład zarządu wchodzą : Marzena Wędzel – sekretarz, Amanda Sonia Lejawka – skarbnik. Obecnie koło liczy 14 członkiń. Pomimo krótkiego stażu ma za sobą kilka ciekawych wyjazdów, poprzez które reprezentowało Gminę poza granicami kraju np. Słowacja – Góralskie Święto w Skalitym, Republika Czeska – Mieszanie Owiec w Koszarzyskach, udział w Posiadach w Górnej Łomnej. Przewodnicząca Koła w ramach Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” reprezentuje swoją grupę na różnego rodzaju wyjazdach, szkoleniach i stoiskach promocyjnych organizując warsztaty bibułkarskie. Koło uczestniczyło w Dożynkach Gminnych, Pikniku Królewskim i Wawrzyńcowych Jarmarkach czyli imprezach organizowanych corocznie na terenie gminy. W lipcu 2011r zorganizowało spotkanie z Panem Stanisławem Noworytą autorem książki „Beskidnicy”, w marcu 2012r zorganizowało rodzinne robienie palm wielkanocnych oraz warsztaty bibułkarskie.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RYCERCE GÓRNEJ

Koło powstało w czerwcu 2006 roku, liczy obecnie 15 członkiń. Przewodniczącą koła jest pani Jolanta Wolny. Panie spotykają się wspólnie w Świetlicy Środowiskowej w Rycerce Górnej, organizując warsztaty bibułkarskie o różnej tematyce. Na spotkaniach dzielą się doświadczeniami, wymieniają przepisy kulinarne i inne.
Pierwsze wspólne działanie Koła rozpoczęło się uczestnictwem w Dożynkach Gminnych w sierpniu 2006 roku w Rajczy, które kontynuowane jest do chwili obecnej. Panie z Koła Gospodyń biorą udział w imprezach kościelnych i świeckich w gminie i poza nią.
Ich dorobkiem są:
- zmagania w turnieju gmin Powiatu Żywieckiego
- „Próbowacka Jodła Beskidzkiego” ( II miejsce)
- uczestnictwo w corocznym Rajdzie Szlakami Papieskimi na Bendoszce
W 2008 roku Panie brały udział w 38 Światowym Kongresie Rolników w Warszawie. Rokrocznie 3 osobowa delegacja uczestniczy w Europejskim Dniu Kobiet pod patronatem Pani Poseł Małgorzaty Handzlik.
Jednym z największych osiągnięć Koła było uczestnictwo w V Przeglądzie Zespołów Regionalnych KGW Wisła 2011. Koło przedstawiło obrzęd pt. „ Snuje się nitka” na podstawie materiałów z Muzeum Etnograficznego w Krakowie opracowany przez Urszulę Janicką- Krzywda, a przygotowany pod kierownictwem instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Rajczy.
W czerwcu 2011 roku Panie obchodziły 5-lecie Koła, na którym otrzymały List Gratulacyjny od Sołtysa wsi p. Tadeusza Banaś, z podziękowaniami za zaangażowanie i działalność.
Panie z Koła Gospodyń są pewne, że praca społeczna na rzecz drugich dostarczy im jeszcze wiele satysfakcji i zadowolenia.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RYCERCE DOLNEJ

Koło Gospodyń Wiejskich w Rycerce Dolnej powstało w latach pięćdziesiątych. Pierwszą przewodniczącą była Bronisława Wolna, a po niej Ludwika Bogdał. W 1987 roku przewodniczącą została Halina Harmata. Obecnie Koło liczy 12 członkiń i działa bardzo aktywnie biorąc czynny udział w różnych uroczystościach sołeckich, gminnych, powiatowych i kościelnych.
Panie z Koła uczestniczą w konkursach wieńców dożynkowych i zajmują czołowe miejsca: w 2002 r. I miejsce, w 2003 r. II miejsce, w 2005 r. I miejsce, w 2006 r. III miejsce, w 2007 r. II miejsce , w 2008 r. III miejsce. Oprócz tego Koło reprezentuje gminę w jednym z ważniejszych zjazdów KGW z całego powiatu jakim jest Europejski Dzień Kobiet pod patronatem Poseł Małgorzaty Handzlik, oraz Powiatowym Przeglądzie Potraw Regionalnych „ Próbowacka Jodła Beskidzkiego ,” gdzie już dwukrotnie zostało nagrodzone I i III miejscem. Panie reprezentują swoje sołectwo na Pikniku Królewskim, Wawrzyńcowych Jarmarkach, Pikniku Pszczelarskim, Nabożeństwach Fatimskich, Rajdach Szlakami Papieskimi na Bendoszkę, uroczystościach Bożego Ciała itp. Corocznie organizują spotkania opłatkowe dla mieszkańców swojego sołectwa. Panie organizują również warsztaty bibułkarskie, kroju i szycia oraz gotowania potraw regionalnych. Jak zaznaczają, praca społeczna daje im dużo satysfakcji, radości i zadowolenia.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W SOLI

 Koło Gospodyń Wiejskich w Soli zostało założone 11 listopada 1962 roku. W dniu 13.11.1962r. zostało zarejestrowane w Powiatowym Związku Kółek Rolniczych w Żywcu. W dniu powstania Koła zebrało się 49 członkiń. KGW ściśle współpracuje z Kółkiem Rolniczym w Soli. W minionych latach funkcję przewodniczącej pełniły: 1962 – 1976 – Anna Klimas, 1976 – 1977 – Franciszka Gaweł, 1977 – 1982 – Stanisława Bury, 1982 – 1998 – Maria Kuś, 1998 – nadal Władysława Karch a wice przew. jest Józefa Szpak. Sekretarzem i kronikarką Koła została wybrana w 1962r. Maria Płowucha i do dnia dzisiejszego pisze i prowadzi kroniki, również kronikę Kółka Rolniczego i Zespołu Solanka. W 1978r. Koło przystąpiło do konkursu KRONIK przy Urzędzie Gminy w Rajczy i otrzymało I miejsce oraz nagrodę pieniężną. Panie uczestniczyły w kursie robienia kołder, garmażeryjnym, gotowania, pieczenia, trykotarskim, kursu kroju i szycia. Corocznie organizowały konkurs ogródków warzywniczo-kwiatowych. Organizowały też kursy doskonalenia rolnictwa i hodowli pod nazwą „Więcej warzyw, owoców i kwiatów”. Corocznie rozprowadzały dla gospodyń pisklęta wraz z paszą do ich karmienia. W okresie letnim w budynku Kółka Rolniczego organizowały „Dzieciniec wiejski”. Wspierały też (wysyłając swoje zgromadzone fundusze) budowę pomnika szpitala Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz budowę sanatorium dla dzieci wiejskich w Rabce . W 1983 zabiegały o uruchomienie w Soli punktu lekarskiego Zorganizowały spotkanie z władzami PKS w Żywcu uczestnicząc w wydarzeniu uruchomienia pierwszego kursowego autobusu do Soli. Członkinie od założenia Koła Gospodyń Wiejskich udzielają się w pracy społecznej w organizacjach: w Zespole „Solanka”, w Kółku Rolniczym , w Związku Podhalan Odział Górali Żywieckich . Kobiety w strojach regionalnych biorą udział w procesjach Bożego Ciała, w dożynkach gminnych i kościelnych oraz wsi Sól. Organizują spotkania przy herbacie z okazji Dnia Kobiet, pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w Polsce oraz związane z nimi wycieczki krajoznawczo – turystyczne po kraju. Aktywnie uczestniczą w życiu społeczno – kulturalnym gminy i swojej wsi.

 

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W ZWARDONIU

 

Koło Gospodyń Wiejskich w Zwardoniu powstało 11 listopada 2008 roku. Przewodniczącą koła jest Małgorzata Dziergas. W skład Koła wchodzi 16 pań i 5 panów. Koło posiada zarząd, w którego skład wchodzą: Małgorzata Dziergas – przewodnicząca, Mirosława Pawełek – z-ca przewodniczącej, Aldona Tomaszek- sekretarz, Maria Pydych – skarbnik. Pomimo, że Koło istnieje od niedawna to prężnie działa i jest otwarte na współpracę. Godnie reprezentuje swoją miejscowość oraz gminę na wszystkich uroczystościach gminnych i powiatowych, przygotowując mnóstwo pysznych potraw regionalnych, ciast oraz nalewek, które są nieodłączną jego wizytówką.
KGW w Zwardoniu już na samym początku swojego istnienia reprezentowało Gminę Rajcza na Powiatowym Przeglądzie Potraw Regionalnych pn. „ Próbowacka Jodła Beskidzkiego” gdzie otrzymało pierwszą swoją nagrodę, a było to I miejsce w kategorii „Nalewki i napoje”. KGW uczestniczy co roku w takich imprezach i uroczystościach jak: Piknik Pszczelarski, Święto Borówki, Wawrzyńcowe Jarmarki, Europejski Dzień Kobiet, Dożynki Gminne. W 2009 r. starostą Dożynek Gminnych była przewodnicząca Koła, a zarazem sołtys Zwardonia Małgorzata Dziergas. W lipcu 2011 r. Panie z Koła wzięły udział w międzynarodowym gotowaniu gulaszu w Skalitem na Słowacji gdzie zajęły 6 miejsce, w czerwcu 2011r zorganizowały imprezę pn. „Biesiada Świętojańska w Zwardoniu”, która na stałe została wpisana do kalendarza imprez. Oprócz tego Panie organizują Andrzejki, spotkania opłatkowe, wycieczki, a przedstawicielka Koła bierze udział w Posiadach Gawędziarskich.

UA-71225827-1