SCIEŻKI DYDAKTYCZNO-PRZYRODNICZE

Przez teren gminy Rajcza przechodzą także dwie ścieżki dydaktyczno – przyrodnicze.

- Ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna Dolina Nickuliny. Trasa ścieżki rozpoczyna się na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Rajczy Nickulinie, skąd prowadzi na odcinku około 3 km w górę potoku Nickulina. Na ścieżce wyznaczono przystanki o tematyce dzięki której poznamy budowę i funkcjonowanie lasu, tradycyjne budownictwo, środowisko łąk i pastwisk oraz potok górski.

- Ścieżka dydaktyczna „Masyw Wielkiej Raczy . Biegnie ona w terenie będącym najbardziej dziką częścią Beskidów. Trasa rozpoczyna się w Soli, przecina dolinę Rycerki i prowadzi na szczyt Praszywki Dużej. Następnie mijając rezerwat „Śrubita”, dochodzi do schroniska PTTK na Wielkiej Raczy, skąd schodzi do Rycerki Kolonii. Długość trasy wynosi ok. 30 km, a czas jej przejścia to 8 – 8.5 godz. Wyznaczonych zostało 10 przystanków które pokazują nam piękno dzikiej przyrody Beskidów oraz historię i tradycję tego regionu.

UA-71225827-1