Wspólna Promocja Pogranicza

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w 85% w ramach Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa w 5% za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

Rajd Bez Granic

Rajd Bez Granic

Nowa impreza dla rodzin, na stałe połączy gminy pogranicza we współpracy?

Infografiki Projektowe

Infografiki Projektowe

Ideą projektu Wspólna promocja pogranicza/ Spolocna propagacia prihranicnej zony jest ukazanie regionu z naciskiem na walory naturalne i zasoby kulturowe. 

UA-71225827-1