Gminny Ośrodek Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY W RAJCZY
Ul. PARKOWA 2, 34- 370 RAJCZA
Tel. 33 864 32 30, 500 020 103
e-mail: gokrajcza@rajcza.com.pl
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Centrum Kultury i Sportu w Rajczy prowadzi swoją działalność na podstawie statutu nadanego przez Radę Gminy Rajcza, a przede wszystkim na podstawie rocznego Planu Finansowego Działalności i Rzeczowego Planu Zadań.

Centrum Kultury i Sportu w Rajczy zajmuje się :
- współpracą ze wszystkimi zespołami folklorystycznymi, kapelami ludowymi i innymi zespołami działającymi w naszej Gminie, udzielając im pomocy merytorycznej i finansowej,
- prowadzeniem ZPiT „Ziemia Rajczańska”,
- współpracą z twórcami ludowymi i artystami zapraszając ich na imprezy organizowane przez GOK, a także organizując wystawy ich prac,
- współpracą z Kołami Gospodyń Wiejskich w celu pielęgnowania naszych tradycji regionalnych, nie tylko kulinarnych ale także kulturowych,
- współpracą z Grupą Teatralną „EFFATHA” ,
- współpracą z Parafią Rajczy i pomocą przy organizacji wydarzeń kościelnych,
- współpracą ze Starostwem Powiatowym w Żywcu przy organizacji imprez na których są reprezentowane wszystkie Gminy Powiatu,
- współpracą ze Słowacją i Czechami przy realizacji licznych projektów, wydarzeń kulturalnych i warsztatów,
- prowadzeniem badań terenowych, zbieraniem materiałów, gromadzeniem informacji na temat historii naszego regionu oraz kultury ludowej, przygotowaniem grup na różnego rodzaju przeglądy folklorystyczne np. Gody Żywieckie, Międzynarodowy Konkurs Grup Śpiewaczych „Jaworowy Listek”, Przeglądy Kół Gospodyń Wiejskich, Konkurs Literacki „Piykno jest naso Ziymia Zywiecko”,
- zbieraniem materiałów : 1) o kapliczkach na terenie Gminy, 2) o ludziach z pasją, które chcemy zredagować, a następnie wydać w formie książkowej,
- prowadzeniem Kroniki CKiS'u (uprzednio GOK-u), Kroniki Rajdu Chłopskiego, Kroniki Wystaw, Kroniki Kółka Plastycznego,
- redagowaniem artykułów z dziedziny kultury i wydarzeń na stronę internetową Gminy oraz dokumentowaniem różnego rodzaju wydarzeń na terenie gminy i powiatu,
- organizacją zajęć w kołach zainteresowań: plastycznym, tanecznym, muzycznym, planujemy również powołać kółko fotograficzne,
- prowadzeniem Informacji Turystycznej,
- prowadzeniem spraw w zakresie promocji gminy, projektowaniem i drukowaniem materiałów reklamowych, plakatów, zaproszeń, dyplomów…
- kontaktami ze środkami masowego przekazu,
- organizacją różnego rodzaju konkursów, wystaw,
- pozyskiwaniem środków z Unii Europejskiej i realizacją projektów unijnych,
- prowadzeniem Gminnego Centrum Informacji,
- opieką nad miejscami Pamięci Narodowej,
- w okresie od marca do listopada każdego roku CKiS administruje Boisko ORLIK 2012 na którym prowadzone są zajęcia sportowe, a poza zajęciami boisko jest dostępne dla wszystkich,
- udostępnieniem nagłośnienia, drukowaniem materiałów reklamowych, udostępnianiem sali widowiskowej na różnego rodzaju imprezy, spotkania organizowane przez szkoły, przedszkola i inne organizacje z terenu Gminy.
- usługami w zakresie drukowania, kserowania,
- przygotowaniem dekoracji na różne wydarzenia odbywające się w Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Amfiteatrze,
- Centrum Kultury i Sportu w Rajczy organizuje i współorganizuje liczne imprezy:
- Jasełka
- Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy
- Ogólnopolski i Międzynarodowy Narciarski Rajd Chłopski
- Zawody w Slalomie Równoległym
- Otwarte Mistrzostwa Powiatu Żywieckiego Narciarstwie Alpejskim „Skalanka”
- Konkurs Palm Wielkanocnych
- Drogę Krzyżową
- Misterium Męki Pańskiej
- Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
- Wiosenną Biesiadę Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Rajcza
- Posiady Gawędziarskie
- Rajd Szlakami Papieskimi w Worku Raczańskim
- Dzień Dziecka
- Piknik Królewski
- Amatorski Konkurs Powożenia i Tor Odwagi Kuców i Koni Małych
- Piknik Pszczelarski
- Wawrzyńcowe Jarmarki
- Dni Zwardonia
- Dożynki Gminne
- Festiwal Folklorystyczny
- Rajcza TOUR
- Przegląd Piosenki Turystycznej i Angielskiej
- Obchody Święta Niepodległości
- Konkurs Świąteczny
- Spotkanie ze Świętym Mikołajem
- Warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne

UA-71225827-1