Szlaki papieskie

Żywiecczyzna jest bardzo blisko związana z Janem Pawłem II. Karol Wojtyła jeszcze jako chłopiec wędrował beskidzkimi szlakami z ojcem, bratem i szkolnymi kolegami. Przez całe życie wracał często w te strony turystycznie i jako duszpasterz, a wreszcie jako Papież. Szlaki Papieskie na terenie Beskidu Żywieckiego zostały opracowane przez Fundację Szlaki Papieskie na podstawie „Zapisu drogi”, notatek w księgach parafialnych, wspomnień wiarygodnych świadków. Szlaki Papieskie na terenie Gminy Rajcza zostały otwarte i poświęcone w Rajczy 1 VII 2007 r. przez biskupa Tadeusza Rakoczego ordynariusza diecezji żywieckiej. Jest wiele miejsc w naszej gminie, które gościły Ojca Świętego.

Ksiądz Karol Wojtyła był w Rajczy jako duszpasterz osiem razy:

- 10 VIII 1959 r. roku jako młody biskup sufragan Archidiecezji Krakowskiej przewodniczył uroczystości 50 – lecia kapłaństwa ks. proboszcza Stanisława Żądło,

- 25 XI 1966 r. w czasie Kongregacji Milenijnej dla Dekanatu Żywiec – Południe arcybiskup metropolita odprawił pierwszą w tym kościele Mszę Św. posoborową i zawierzył cały dekanat Matce Bożej Kazimierzowskiej. Na koniec poświęcił pamiątkowy krzyż na dziedzińcu kościoła. W dniu otwarcia Szlaków Papieskich biskup Rakoczy poświęcił spiżowe popiersie Jana Pawła II,

- 16 V 1968 r. kardynał Wojtyła przewodniczył uroczystości Nawiedzenia,

- 6 VII 1969 r. uczestniczył w uroczystościach 300 – lecia obecności w Rajczy obrazu Matki Bożej Kazimierzowskiej; odprawił Mszę Św. pontyfikalną i wygłosił kazanie,

- 18 I 1973 r. z racji zakończenia wizytacji dekanatu odprawił Mszę Św. wraz ze wszystkimi księżmi, życzył sobie, aby delegacje parafialne wystąpiły w strojach regionalnych,

- 9 V 1973 r. spotkał się z rocznikiem księży wyświęconych w 1971 r. i koncelebrował Mszę Św.,

- 4 VII 1973 r. na spotkaniu z chorymi z dekanatu żywieckiego odprawił Mszę Św. i wygłosił kazanie. Na dziedzińcu kościoła, przy charytatywnych stołach podchodził do chorych pielgrzymów, rozmawiał i błogosławił,

- 19 I 1976 r. spotkał się z rocznikiem 1974 na opłatku.

Ks. Karol Wojtyła nocował w Zwardoniu w kwietniu 1954 i w lipcu 1954 na trasie wycieczki w okoliczne góry. Zwardoń odwiedził także:

- 16 VI 1963 r. Biskup Karol Wojtyła odprawił Mszę Świętą, wygłosił kazanie i udzielił sakramentu bierzmowania dwustupięćdziesięciu osobom. Poświecił także kapliczkę pw. św. Anny na osiedlu Myto,

- 19 V 1968 r. Kardynał Wojtyła odprawił Mszę Św. z kazaniem, bierzmował młodzież i poświecił dzwony , przewodniczył także uroczystości Nawiedzenia,

- 29 V 1972 r. w czasie wizytacji parafii w Rycerce odwiedził ks. proboszcza Karola Targosza oraz kościół parafialny w Zwardoniu. Przyszedł na piechotę turystycznym szlakiem granicznym przez Skalankę.

Karol Wojtyła odwiedzał także Rycerkę.

- 10 I 1960 r. Biskup Wojtyła odprawił Mszę Św. z kazaniem z okazji 50 – lecia poświecenia kościoła i 10 – lecia powstania parafii, bierzmował młodzież,

- 27 – 29 V 1972 przebywał w parafii z wizytą duszpasterską.

Kardynał Wojtyła w czasie wizytacji duszpasterskiej w parafii w Rycerce 29 V 1972 niespodziewanie przyjechał z prywatną krótką wizytą do Soli. Odpoczywał także na szczycie Bendoszki w czasie podejścia na Rycerzową z ks. Jaworskim i grupą kleryków 19 IX 1972 r.

<
mapa do pobrania

 

UA-71225827-1