Sól

malownicza wieś położona w Beskidzie Żywieckim zajmuje obszar około 26,28 km2 liczy sobie 1 283 mieszkańców. Ciągnie się doliną potoku Słanica i Czarna Soła, pomiędzy pasmami Rachowca, Oźnej, Kłokocza i Łysicy.
Podzielona na liczne przysiółki tworzy sołectwo Sól, które graniczy ze Słowacją, ze Zwardoniem, Kiczorą, Rycerką Dolną i z Rycerką Górną.

 

Sól ( z ksiązki. „Widoki Żywca i Żywiecczyzny" M. Kibica)

Jak podają źródła historyczne już w XV wieku istniała na tym terenie warzelnia soli, będąca początkiem późniejszej wsi, która dość stała się gęsto zaludnioną i dość zamożną osadą. Znana była samemu Długoszowi który pisał : „Potem Sól góra sól rodzącą i wypuszczająca słone zdroje od czego uzyskała nazwę w języku polskim, sól bowiem Polacy w swym języku „szol” nazywają…”. Nazwa miejscowości pochodzi więc od złóż soli kamiennej, które znajdują się w okolicy. Sól jest wypłukiwana przez wodę, która na powierzchni tworzy źródła solankowe. Sól zawarta w wodzie była w przeszłości wykorzystywana przez mieszkańców do celów spożywczych. Obecnie wody solankowe są jedną z atrakcji turystycznych miejscowości, nierzadko także wykorzystywane są w leczeniu schorzeń dolnych i górnych dróg oddechowych. Miejscowość znana jest także z zabytkowej drewnianej dzwonnicy wybudowanej w 1837 r.

UA-71225827-1