Budujemy markę

Budujemy markę

We wtorek, 5 lipca w Urzędzie Gminy w Rajczy, odbyło się robocze spotkanie dotyczące przygotowania wniosku aplikacyjnego do Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

Wniosek dotyczy budowy mobilnej aplikacji na smartforny - obejmującej swoim zasięgiem gminy: Rajcza, Ujsoły, Milówka, Węgierska Górka oraz Radziechowy-Wieprz. Udział tej ostatniej gminy w Projekcie jest jeszcze nie potwierdzony. Po stronie słowackiej mapą objęty będzie teren gmin Skalié i Oščadnica.

Sama aplikacja umożliwi turystom dostęp do kompleksowej oferty turystycznej obszaru transgranicznego z możliwością wyboru rodzaju tras turystycznych oraz profilu rekreacji. Ciekawostką jest to, że aplikacja będzie również uwzględniała potrzeby osób słabo widzących. W późniejszym czasie planowane jest rozszerzenie zasięgu aplikacji zarówno po polskiej i słowackiej stronie. Ponadto w Projekcie zostaną podjęte działania mające na celu zbudowanie lokalnej marki, która w skali ogólnopolskiej będzie identyfikowała obszar gmin uczestniczących w projekcie, co pozwoli m.in. dobrze lokować oferowane produkty turystyczne.

W spotkaniu wzięli udział wójtowie: Kazimierz Fujak, Robert Piętka, Marian Kurowski  - reprezentujący kolejno gminy: Rajcza, Milówka, Węgierska Górka oraz Julia Grygny przedstawicielka Gminy Ujsoły. Swoją wiedzą i doświadczeniem ten Projekt wspierają także m.in. przedstawiciele takich firm jak:  WGmedia z Węgierskiej Górki, Refocus media z Bielska oraz Tech Master z Żywca.  

UA-71225827-1