Pomysły wypaliły :)

Pomysły wypaliły :)

Gmina Rajcza – Dofinansowane wnioski, czyli nowe inwestycje i nowe działania w 2017 roku

W dniu 14 grudnia br. w Bielsku-Białej odbyła się konferencja dotycząca programu Współpracy Transgranicznej INTERREG VA Polska-Słowacja 2014-2020 zorganizowana przez Euroregion Beskidy. Podczas tego spotkania prelegenci omawiali współpracę na pograniczu polsko-słowackim oraz dzielili się dotychczasowym doświadczeniem w pozyskiwaniu środków na działania transgraniczne w ramach mikroprojektów.

Jednym z prelegentów był Michal Patúš z Samorządowego Kraju Żylińskiego, który w ramach swojej prezentacji dotyczącej współpracy polsko-słowackiej w projektach parasolowych, wyróżnił Gminę Rajcza za bardzo dobrą współpracę i kontakt z województwem Żylińskim. Szczególnie ciepło odniósł się do realizowanego wspólnie z Gmina Rajcza projektu pt.: „(Nie tylko) na rowerze do kultury i sztuki”, wyrażając nadzieję na dalsze, bilateralne przedsięwzięcia. (Ostateczna ocena tego projektu znana będzie pod koniec stycznia 2017 roku.)

Na zorganizowanej konferencji, dyrektor Euroregionu Beskidy – Marcin Filip, przedstawił z kolei, prezentację podsumowującą pierwszy nabór mikroprojektów ogłoszony okresie dofinansowania 2014-2020. Podczas wystąpienia dowiedzieliśmy się, że we wspomnianym wyżej naborze, zostało złożonych łącznie 43 wniosków, z czego 23 z Polski i 20 ze Słowacji. Na etapie oceny formalnej, zostało odrzuconych łącznie 12 wniosków. Z pozostałych 31 projektów rekomendowanych Komitetowi do oceny do dalszego etapu zakwalifikowano 25 projekty. Ostatecznie Kapituła Komitetu Oceniającego przyznała dofinansowanie 24 wnioskom. Warto zaznaczyć, iż Gmina Rajcza będąc wnioskodawcą jako jedyna otrzymała dofinansowanie na 2 wnioski. Co więcej, na 22 wnioski zatwierdzone do dofinansowania, Gmina Rajcza uplasowała się kolejno na 3 i 9 miejscu w liście rankingowej!

Skuteczność w pozyskiwaniu środków unijnych wynika z coraz większej wiedzy i doświadczenia gminnego zespołu przygotowującego projekty oraz świadomej polityki Gminy Rajcza, której celem jest jak największa absorpcja środków finansowych z funduszy strukturalnych, przeznaczonych na podniesienie standardu życia mieszkańców i wzrost rozwoju gospodarczego Gminy oraz jej konkurencyjności.

Podsumowując. W pierwszym naborze mikroprojektów Programu Interreg Va Polska-Słowacja 2014-2020, Gmina Rajcza wygrała 2 szanse na realizacje własnych projektów, na łączną kwotę ok. 168 014,33 EURO

UA-71225827-1