Pozyskiwanie funduszy - ciąg dalszy

Pozyskiwanie funduszy - ciąg dalszy

Pozyskiwanie funduszy – ciąg dalszy

Gmina Rajcza ponownie aplikuje o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg VA PL-SK. Tym razem jako wnioskodawca staramy się o dofinansowanie warsztatów folklorystycznych, w tym; szycia strojów regionalnych, warsztatów robienia i nauki gry na instrumentach ludowych, warsztatów haftu oraz zamierzamy zbudować wiatę regionalną w Rajczy, na terenie parku. Wniosek aplikacyjny dotyczący wspominanych działań nosi nazwę „Scheda z nutką”. Złożony został do Euroregionu Beskidy, który ogłasza nabory oraz koordynuje współpracę transgraniczną. Przygotowanie i złożenie projektu poprzedziło spotkanie z lokalnymi liderami i animatorami życia społeczno-kulturalnego z Gminy Rajcza, którzy odpowiedzieli na zaproszenie do współpracy, opublikowane na stronach Urzędu Gminy. Stąd też działania zaplanowane we wniosku aplikacyjnym, odpowiadają na rzeczywiste potrzeby lokalnych społeczności w zakresie ochrony i wspierania rozwoju dziedzictwa kulturowego. Naszym słowackim partnerem w tym projekcie jest gmina Nova Bystrica. Z tą gminą również zamierzamy realizować wspólny projekt, tym razem występujemy tu jako partner. W ramach działań projektowych, chcemy odrestaurować jedną ze studni solankowych w Soli. Nasze prace polegałyby na budowie zadaszenia nad studnią, modernizacji samego ujęcia tak, aby solankę można było łatwo pozyskać i spróbować. Planowane jest zagospodarowanie terenu wokół wiaty, gdzie zamontowane byłyby ławeczki, kosze na śmieci, kamera monitoringu oraz infokiosk. Dodatkowo w ramach tego samego projektu planujemy wyznaczyć 19 stanowisk ścieżki dydaktycznej oraz wesprzeć Rajd szlakami papiesko-loretańskimi, który na trwałe wpisał się w historię Soli.

Gmina Rajcza jest także partnerem w projekcie wspólnym z Parafią Rzymskokatolicką z miejscowości Trnove na Słowacji. W przypadku dofinansowania tego wniosku, będziemy mogli wyremontować dwie kapliczki przydrożne na terenie Rycerki Górnej oraz wesprzemy organizację Rajdu Rodzinnego Szlakami Papieskimi na Bendoszkę.

W zakończonym w marcu naborze projektów swojego partnerstwa udzieliliśmy również gminie Stara Bystrica. W tym przypadku nasz udział będzie m.in. polegał na współpracy w organizacji działań miękkich typu imprezy i spotkania, które promować będą potencjał naszych gmin. Większość działań we wnioskowanych projektach, byłaby organizowana w roku 2018.

Natomiast w bieżącym roku realizujemy i będziemy wdrążać kilka składanych wcześniej kluczowych projektów, które istotnie wpłyną na poprawę infrastruktury drogowej i turystycznej naszej gminy. Szczegóły tych projektów można znaleźć w kwietniowym numerze kwartalnika „W Naszej Gminie".

UA-71225827-1