Rajcza gości Młodzież Europy

Rajcza gości Młodzież Europy

6 lipca br. na Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Rajcza, gościliśmy grupę  młodzieży, która reprezentowała europejskie  państwa, takie jak: Portugalię, Słowację, Grecję, Węgry, Rumunię oraz Polskę.  Podczas spotkania z wójtem Gminy oraz pracownikami Referatu Promocji i Współpracy Transgranicznej, młodzież zapoznała się z walorami turystyczno-przyrodniczymi gminy, jej charakterystyką, oraz znaczeniem dla regionu.

Młodzież przebywa u nas w ramach projektu „Upgarde your Start” zorganizowanego w ramach programu Erazmus +. Podczas pobytu, uczestnicy dokształcają się z zakresu  min.; rozpoczęcia własnej działalności, stworzenia pomysłu na biznes czy ogólnego planowania wejścia w dorosłe życie. Wartością dodaną tego tygodniowego pobytu, jest wymiana międzykulturowa oparta na wzajemnym szacunku i wzajemnym poszanowaniu.

UA-71225827-1