GOPS

Konsultacje społeczne "Śląskie bez barier"

W dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 na sali narad Urzędu Gminy w Rajczy odbędzie się spotkanie konsultacyjne z osobami niepełnosprawnymi oraz z ich opiekunami w ramach projektu „Śląskie bez barier”, do którego przyłączyła się Gmina Rajcza.

Projekt "Śląskie bez barier" ma na celu zmonitorowanie gmin i powiatów województwa śląskiego pod kątem dostępności usług publicznych dla osób niepełnosprawnych. W projekcie badane będzie blisko 30 obszarów - między innymi dostępność edukacji, rynku pracy, pomocy społecznej, wyborów, transportu publicznego, kultury, przestrzeni publicznej, dostępność do sprzętu i usług rehabilitacyjnych itp.

Organizowane spotkanie prowadzone będzie przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides. Te spotkania są bardzo cenne dla osób niepełnosprawnych, bo często uświadamiają im przysługujące im prawa oraz są okazją do zgłaszania problemów, z którymi spotykają się na co dzień oraz zgłaszania rozwiązań by osobom niepełnosprawnym żyło się lepiej.

Serdecznie zapraszany do udziału w spotkaniu.

UA-71225827-1