” Równaj do najlepszych”

Gmina Rajcza realizuje projekt pn.” Równaj do najlepszych” w ramach działania 11.01.04 dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 85% i Budżetu Państwa 10% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości oferty kształcenia ogólnokształcącego w SP w Rycerce Dolnej.

Podwyższenie jakości i atrakcyjności usług edukacyjnych poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zgodnym z zaplanowanym wsparciem na rzecz uczniów.

Realizację programów i zajęć rozwijających kompetencje  kluczowe i przygotowujących w przyszłości uczniów do aktywnego i efektywnego  uczestnictwa na rynku pracy dzięki wdrożeniu kompleksowych działań dydaktycznych i organizacyjnych wzbogacających zakres i jakość oferty edukacyjnej na rzecz wsparcia uczniów.

Wartość całkowita projektu : 219 406,25 zł

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej : 197 465,62 zł.

 

UA-71225827-1