GOPS

Pomoc Żywnościowa 2017 (FEAD)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rajczy informuje, że od lipca 2017r. rozpoczął współpracę z Polskim Komitetem Pomocy Społecznej w Katowicach w zakresie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).
W związku z powyższym, wszystkie rodziny i osoby zainteresowane otrzymywaniem produktów żywnościowych w ramach w/w programu prosimy o zgłaszanie się do tutejszego Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kryteria kwalifikowalności osób do programu:

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących spełniających kryteria PO PŻ, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (w szczególności: osób bezdomnych, osób niepełnosprawnych,osób z grupy migrantów, osób bezrobotnych, osób w rodzinach z dziećmi) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.

  • 1 268 PLN dla osoby samotnej,
  • 1 028 PLN dla każdej osoby w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2017 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.
Osoby i rodziny zakwalifikowane do pomocy będą otrzymywać artykuły spożywcze objęte programem min. groszek z marchewką, fasolę białą, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe, ryż, makaron, kaszę gryczaną, mleko, ser, gulasz wieprzowy, szynka drobiowa, wieprzowa, cukier, olej, herbatniki).

Wszelkie informacje dotyczące programu, można uzyskać u pracowników socjalnych,     w siedzibie Ośrodka oraz pod numerem telefonu 33 8643 155 w.35. Więcej o programie można się dowiedzieć na stronach: http://www.mpips.gov.pl w zakładce „Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020”.

UA-71225827-1