GOPS

Program 500 plus - informacje

Program 500 plus - informacje

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zwróciło się z prośbą o przekazanie do organów realizujących Program Rodzina 500+ najnowszych materiałów informacyjnych celem zamieszczenia ich na stronach internetowych urzędów/ośrodków pomocy społecznej zgodnie z rozpoznanymi potrzebami w tym względzie.


Załączniki:

UA-71225827-1